Gàidhlig do Ghaeilgeoirí

Fàilte gu Gàidhlig do Ghaeilgeoirí

A bheil ùidh agad ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig na h-Alba agus a bhith a' gabhail pàirt ann an còmhraidhean beò, tarraingeach le luchd-ionnsachaidh eile?

Gheibh sibh stiùir bhon oide Brian Ó hEadhra a tha air a bhith a’ teagasg chlasaichean cànan is cultar na Gàidhlig airson còrr air 25 bliadhna.

Mun chlas:

‘S e clas fad ceithir seachdainean air-loidhne le fòcas air còmhradh ann an Gàidhlig.   Chaidh a' chùrsa a dhealbhadh gu sònraichte airson luchd-labhairt na Gaeilge aig a bheil beagan eòlas bunaiteach air Gàidhlig na h-Alba. Bidh àrainneachd thaiceil sa chlas far an urrainn do luchd na Gaeilge an sgilean còmhraidh Gàidhlig a leasachadh.

Fiosrachadh:

Cinn-latha: 4, 11, 18, 25 Sultain 2023

A' ruith: 4 seachdainean

Latha: Gach Diluain

Uair: 7:30 f- 8:30 f (BST/Alba)

Information:

Dates: 4, 11, 18, 25 September 2023

Duration: Four weeks

Time: Every Monday

Time Slot: 7:30 pm - 8:30 pm (BST/Scotland)

Clàradh is Pàigheadh:

Feuch an clàraich thu airson a’ chùrsa le bhith a’ cur post-d thugam an seo.  'S e £25 airson an cùrsa air fad agus faodar seo a phàigheadh tro Paypal an seo (cuir ainm a’ chùrsa agus thoir seachad do sheòladh post-d). Feuch an tagh thu pàigheadh ​​gu “teaghlach/caraidean” oir bidh seo a’ seachnadh a bhith agad ri coimisean a phàigheadh ​​do Phaypal. Thèid ceangal Zoom a chuir thugad aon uair ‘s gu bheil thu air clàradh.

Mura h-eil thu clàraichte le PayPal dìreach leig fios dhomh agus is urrainn dhomh dòighean pàighidh eile a thabhainn dhut. 

Registration & Payment:

Please register for the course by emailing me here. The course fee is £25 UK and can be made via Paypal here (please state the course name and provide your email address).  Please select payment to "family/friends" as this avoids having to pay a commission to Paypal.  Payment in advance of the course is appreciated.  A Zoom link will be sent to you once you have registered.  

If you aren't registered with PayPal then just let me know and I can make an electronic invoice for you to pay by card without having to register. 

Clàraich leis a' bhuidheann Facebook againn.  

Facebook